เนื้อแดงติดมันย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงติดมันย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Flank steak

Flank steak with Shallots Sauce 240g 550 Baht

เนื้อแดงเกรดAอย่างดีย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงเกรดAอย่างดีย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อแดงสดสับทานพร้อมเครื่องเคียง คลุก/ไม่คลุกสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงสดสับทานพร้อมเครื่องเคียง คลุก/ไม่คลุกสไตล์ ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อแดงล้วนอย่างดีเสียบไม้ย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่พร้อมพริกยักษ์ 3สีทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงล้วนอย่างดีเสียบไม้ย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่พร้อมพริกยักษ์ 3สีทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อแดงติดมันและกระดูกน้ำหนัก 1 กก.,สำหรับ1-2ท่าน ย่างสไตล์ ลา

เนื้อแดงติดมันและกระดูกน้ำหนัก 1 กก.,สำหรับ1-2ท่าน ย่างสไตล์ ลา
บูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง
ใช้เวลาในการย่างประมาณ10-30นาที(อยู่กับการต้องการของผู้สั่ง)

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อซี่โครงแกะติดมันเล็กน้อยย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อซี่โครงแกะติดมันเล็กน้อยย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Striploin

Striploin 300g 650 Baht

เนื้อแดงติดกระดูกเล็กน้อยย่าง สไตล์ ลาบูเชอรี่ ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงติดกระดูกเล็กน้อยย่าง สไตล์ ลาบูเชอรี่ ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อแดงล้วนอย่างดีย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อแดงล้วนอย่างดีย่างสไตล์ ลาบูเชอรี่ ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Burger steak with grilled bacon

Burger steak with grilled bacon 200g 420 Baht