เนื้อหน้าอกไก่ไม่ติดหนังย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อหน้าอกไก่ไม่ติดหนังย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

Chicken legs roasted Provencale Style

Chicken legs roasted Provencale Style (2 pieces) 350 Baht

Pork Collar with garlic and rosmarin

Pork Collar with garlic and rosmarin 250g 250 Baht

เนื้อหมูติดมันและกระดูกเล็กน้อยย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อหมูติดมันและกระดูกเล็กน้อยย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม

เนื้อสันในหมูย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

เนื้อสันในหมูย่างสไตล์ลาบูเชอรี่ทานพร้อมสลัดและมันฝรั่ง

คลิ๊กหัวข้อด้านบน หรือ รูปภาพทางซ้ายสำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม